Những câu hỏi thường gặp

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công ty Đầu tư EMIME được khởi xướng và sáng lập bởi đội ngũ lãnh đạo có Kinh nghiệm chuyên môn trên 10 năm trong ngành, dựa trên các nền tảng nguồn lực lâu năm đã có. EMIME phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỷ đồng.

Công ty đầu tư EMIME chúng tôi tập trung khai thác triệt để đòn bẩy tài chính và sức mạnh cốt lõi tri thức, với mong muốn giúp cho các chủ doanh nghiệp phát triển được doanh nghiệp của mình, đóng góp chung cho công cuộc xây dựng "hệ sinh thái các doanh nghiệp thịnh vượng". Nguồn vốn EMIME được hình thành từ các Nhà Đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn trong nước.

Có thể nói, công ty Đầu tư EMIME rất năng động cho các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp triển vọng, hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. EMIME sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ như: năng lượng, trí tuệ nhân tạo... các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và hệ thống phân phối bán lẻ… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.

EMIME cũng dành cơ chế ưu tiên cho các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp triển vọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội khởi xướng.

 

CÔNG TY ĐẦU TƯ EMIME PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN 4 NHU CẦU CƠ BẢN NHƯ SAU:

1. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ( góp vốn)

2. TƯ VẤN DOANH NGHIỆP (quản trị vận hành và phát triển thương hiệu)

3. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (kết nối cơ hội hợp tác)

4. ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP (ươm tạo khởi nghiệp)

 

1. NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG CỦA EMIME ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NHỮNG NGUỒN NÀO VÀ DỰ KIẾN LÀ BAO NHIÊU?

– Vốn điều lệ của EMIME được hình thành từ vốn góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân, tài trợ, nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… và các nguồn khác phù hợp với qui định của pháp luật. Vốn góp bằng tiền đồng Việt Nam.

– Vốn điều lệ của EMIME dự kiến trong giai đoạn 1 (2016-2020) là 50 tỷ đồng. Trong đó, qui mô tại thời điểm ra mắt vào tháng 8/2017 là 10 tỷ đồng với sự đóng góp của BAN LÃNH ĐẠO trong hội đồng sáng lập EMIME. Việc kêu gọi để thu hút các nguồn vốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thực hiện theo các mốc thời gian cụ thể nhằm đảm đảo số vốn đạt 100 tỷ tại thời điểm cuối năm 2020.

2. ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC TIẾP CẬN NGUỒN ĐẦU TƯ EMIME ? ĐIỀU KIỆN NHƯ THẾ NÀO?

– Đối tượng đầu tư của EMIME là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tại HÀ NỘI, đồng nhà sáng lập có tuổi đời dưới 35 tuổi.

– Quỹ có cơ chế ưu tiên đầu tư cho các dự án tốt, có triển vọng, phù hợp với các điều kiện tiêu chí, định hướng của Quỹ .

3. EMIME SẼ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NÀO? CÓ ƯU TIÊN GÌ HAY KHÔNG?

Định hướng chung, EMIME đương nhiên ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp có triển vọng và không giới hạn các lĩnh vực ngành nghề sẽ tham gia đầu tư. Quyết định đầu tư tùy thuộc vào đánh giá của Hội đồng quản lý EMIME về tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, EMIME sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng trong các lĩnh vực công nghệ, phân phối bán lẻ, dược phẩm chăm sóc sức khỏe, giáo dục du học..v.v...có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới; EMIME cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên điạ bàn HÀ NỘI khởi xướng.

4. THỜI GIAN ĐẦU TƯ CỦA EMIME VÀO CÁC DOANH NGHIỆP LÀ BAO LÂU? EMIME CÓ GIỚI HẠN VỀ HẠN MỨC ĐẦU TƯ HAY KHÔNG?

Thời gian đầu tư cho một dự án trung bình từ 03 – 05 năm. Tùy theo đặc điểm về lĩnh vực, qui mô dự án, Hội đồng quản lý EMIME sẽ quyết định thời gian đầu tư và thoái vốn cụ thể. 

Về nguyên tắc, EMIME không giới hạn về hạn mức đầu tư mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn của EMIME cũng như cơ sở thẩm định của Hội đồng quản lý. EMIME tập trung cho các dự án đa dạng về hạn mức thời gian đầu tư từ NGẮN HẠN - TRUNG HẠN - DÀI HẠN.

5. VAI TRÒ CỦA BAN QUẢN TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP EMIME NHƯ THẾ NÀO?

Ban quản trị và đội ngũ sáng lập EMIME với tâm huyết và kinh nghiệm chuyên môn lâu năng, sẽ đóng vai trò là đơn vị đại diện, điều hành, trực tiếp tổ chức hoạt động tìm kiếm, phối hợp thẩm định, đánh giá và tạo cầu nối cho các mô hình, dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp triển vọng..

Bên cạnh đó, ban quản trị EMIME sẽ giữ nhiệm vụ giám sát hoạt động và đại diện phần vốn đầu tư của Quỹ của các doanh nghiệp, tìm kiếm chuyên gia, tổ chức các hoạt động tư vấn, cố vấn, đào tạo chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối như hội thảo, diễn đàn, sàn giao dịch để tạo cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đầu tư cho các doanh nghiệp.

Related post