XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Phát triển hợp tác đa phương, hợp tác quốc tế với các tổ chức thương mai, với các tổ chức đầu tư, các cá nhân có tài chính, nhằm gia tăng cơ hội cho hệ sinh thái các doanh nghiệp thịnh vượng...

TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN

Trong 10 năm qua, đội ngũ ban lãnh đạo DOSAN hoạt động rất năng động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho…
Chi tiết >

TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN - TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ

Làm thế nào để huy động được vốn cho Doanh nghiệp của mình ở thời điểm hiện tại? Đây luôn là câu hỏi của bất kỳ ai quan tâm đến…
Chi tiết >

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Trong 10 năm qua, đội ngũ ban lãnh đạo DOSAN hoạt động rất năng động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho…
Chi tiết >